A N U N Ţ - ÎN   ATENȚIA   ABSOLVENȚILOR  CURSURI  de  LICENȚĂ

Termenul limită de înscriere a absolvenților și depunerea lucrărilor de licență pentru sesiunea septembrie 2022  (se pot înscrie doar absolvenții care sunt integraliști) este:  02.09.2022

Perioada de susținere a examenelor de finalizare a studiilor (proba 1, proba practică  și proba 2) este: 08.09.2022 - 09.09.2022

Orarul desfășurării probelor de concurs: ora și sala unde se va desfășura examenul de licență, se vor afișa în timp util pe site-ul facultății la adresa www.fmf.uoradea.ro 

 Dosarul studentului care se înscrie la examenul de licență se depune la secretariatul facultății și va conține:

 • cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul științific;
 • Lucrarea de licență -  care va avea legată ca ultimă pagină ”Declarația de autenticitate”
 • foaie de lichidare completată și vizată;
 • referatul privind lucrarea de licență;
 • tema lucrării de licență;
 • două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotografică mată)- doar formele scurte AMG, BFK, RI, ND și TD;
 • copii ale certificatului de naștere și de căsătorie+ originalul pentru certificarea conformității cu originalul;
 • copie carte de identitate valabilă sau copie pașaport valabil pentru studenții străini;
 • copie după diploma de bacalaureat+ originalul pentru certificarea conformității cu originalul;
 • chitanță de plată a taxei de examen (în cazul absolvenților care repetă examenul).

FORMULARELE de ÎNSCRIERE la LICENȚĂ sunt disponibile aici:  https://fmf.uoradea.ro/ro/studenti/finalizare-studii-de-licenta

 Dosarele incomplete nu se acceptă pentru înscrierea la examenul de LICENȚĂ

 În cazul în care apar modificări datorate unor perioade de instituire a stării de alertă, de necesitate sau de urgență, se va posta pe site-ul facultății dacă este cazul noi precizări

Termenul limită de înscriere a absolvenților și depunerea lucrărilor de licență pentru sesiunea septembrie 2021  (se pot înscrie doar absolvenții care sunt integraliști) este: 01 septembrie 2021

Perioada de susținere a examenelor de finalizare a studiilor (proba 1, proba practică - Medicină Dentară, Farmacie, Tehnică Dentară și Proba 2) este: 06.09.2021 - 07.09.2021

Orarul desfășurării probelor de concurs: ora și sala unde se va desfășura examenul de licență, se vor afișa în timp util pe site-ul facultății la adresa www.fmf.uoradea.ro

Dosarul studentului care se înscrie la examenul de licență a studiilor trebuie să conțină:

 • cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul științific și aprobată de decan;
 • foaie de lichidare completată și vizată;
 • declarația de autenticitate a lucrării de licență;
 • referatul privind lucrarea de licență;
 • tema lucrării de licență;
 • două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotografică mată)- doar formele scurte AMG, BFK, RI și TD;
 • copii ale certificatului de naștere și de căsătorie + originalul pentru certificarea conformității cu originalul;
 • copie după diploma de bacalaureat + originalul pentru certificarea conformității cu originalul;
 • chitanță de plată a taxei de examen (în cazul absolvenților care repetă examenul).

NOTĂ: Înscrierea candidaților se va face online.

FORMULARE ÎNSCRIERE LICENȚĂ:

Cerere de înscriere
Declaraţie de autenticitate
Referat lucrare de licenţă
Temă lucrare de licenţă


EXAMENUL  DE LICENȚĂ  SE  VA SUSȚINE  LA  FACULTATEA DE  MEDICINĂ  ȘI  FARMACIE

1. Absolventul trebuie:

- să completeze cererea de înscriere (în format electronic word, sau listată și completată), să o semneze și să o trimită la coordonator;

- să predea la coordonator un CD care să conțină: lucrarea de licență finală în format PDF + Declarația de autenticitate semnată în format PDF;

- să trimită on-line (în format PDF) la secretariat pe adresa de e-mail a secretarei responsabile de programul de studii de licență  copie după cartea de identitate, copie după certificatul de naștere și copie după certificatul de căsătorie (dacă e cazul). 

2. Coordonatorul vizează cererea de înscriere, completează referatul și tema lucrării și le predă la secretariat - împreună cu CD-ul de la absolvent, unde va semna foaia de lichidare a absolventului.

3. Absolventul încarcă în format PDF lucrarea de licență + Referatul privind lucrarea de licență (completat și semnat de coordonator) pe platforma e-learning (Centrul de învățare UO) la disciplina Examen de licență cu obligativitatea introducerii ”Declarației de autenticitate” , pe ultima pagina a lucrării.

 

NU se iau în considerare lucrările de licență introduse în platformă și nici nu pot participa la examenul de licență absolvenții pentru care nu au fost depuse toate documentele la secretariat.

În cazul în care apar modificări datorate contextului epidemiologic de infecție cu COVID-19 vom actualiza datele menționate mai sus.