- A N U N Ț privind programarea examenului de admitere sesiunea 25 - 26 iulie 2023
- INSTRUCȚIUNI privind completarea grilei de examen
- Număr candidați înscriși la 20.07.2023 
- Repartizarea locurilor buget, taxă, alte categorii pe programe de studii sesiunea iulie 2023

- Calendarul concursului de admitere sesiunea iulie 2023
- Calendar of the admission contest - undergraduate studies MEDICINE in English language
- Înscrierile on-line
- Online Registration
- Scutiri  taxă de înscriere
- Modalități de achitare a taxelor
- Criterii de admitere_studii de licență_2023
- Tematica și bibliografia: Medicină, Medicină limba engleză, Medicină dentară
- Tematica și bibliografia: Farmacie
- Tematica și bibliografia: Medicină II (Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriți și dietetică, Radiologie și imagistică, Tehnică dentară)
- Topics for admission_MEDICINE in English Language

REGULAMENTE și reglementări privind admiterea 2023:

- REGULAMENTUL organizării admiterii la studii universitare de licență, Facultatea de Medicină și Farmacie pentru anul universitar 2023/2024

- REGULAMENTUL  organizării admiterii la studii universitare de licență la Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2023/2024 (HS nr.43/30.03.2023_Anexa 22)
- REGULAMENTUL privind echivalarea și recunoașterea perioadelor de studii efectuate în România în vederea admiterii și înmatriculării în an superior_dacă există locuri disponibile (HS nr.44/27.04.2023_Anexa 17)

- REGULAMENTUL de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni la studii de licență și master începând cu anul universitar 2023-2024 la Universitatea din Oradea (HS nr.43/30.03.2023_Anexa 44)

- REGULAMENTUL privind admiterea și școlarizarea cetățenilor străini începând cu anul universitar 2023-2024 la Universitatea din Oradea (HS nr.43/30.03.2023_Anexa 45)

- REGULAMENTUL privind echivalarea și recunoașterea perioadelor de studii efectuate în străinătate (HS nr.43/30.03.2023_Anexa 17)