A N U N Ț

 

Selecția în cadrul programului Erasmus+

 personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic

-Pentru anul universitar 2020/2021-

 

  1. Conținutul dosarului:
  • Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de ambele părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar 2020/2021care se poate descărca de pe site-ul uoradea.ro-relatii internationale-burse Erasmus-mobilitati personl (de două tipuri: ”staff training și staff teaching);
  • Fișa individuală completată la toate rubricile;
  • Copie după carte identitate;
  • CV în format Europass (fără publicații);
  • Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

 

  1. Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 29.06.2021 ora 1400 la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, sala: Consiliu facultate (prezența candidaților este obligatorie)

 

III. Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 29.06.2021 ora 1000 -Secretariat MASTER, la doamna Doinița Pente.

 

  1. Acordurile încheiate între Universitatea din Oradea-Facultatea de Medicină și Farmacie și Universitățile din străinătate pot fi consultate în tabel: https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Acorduri

 

 

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.

Lista privind selecţia studenţilor pentru acordarea
burselor ERASMUS + pentru anul universitar 2021/2022  

Mobilitate de Studiu

Nr.

crt.

NUME

PRENUME

SPECIALIZRAEA/
AN

DESTINATIA

SEM.

Rezultat

1

Borza

Ioana-Ariana

MG II

PARIS

1

Rezerva

2

Burca 

Iulia

MG I

CALABRIA

1

Admis

3

Dat

Diana-Nicoleta

MG I

CALABRIA

1

Admis

4

Vese 

Sara-Alexandra

MG IV

CAGLIARI

1

Admis

5

Ghemiș 

Andreea-Viorica

MG IV

COIMBRA

2

Admis

6

Burescu

Cosmina-Laura

MG III

CAGLIARI

1

Admis

7.

Kor

Victoria

MD IV

DEBRECEN

1

Admis

 

 

Mobilitate de plasament

Nr. Crt.

NUME

PRENUME

SPECIALIZRAEA/
AN

DESTINATIA

Rezultat

1

Chichineşdi

Gabriela-Fibia

MG IV

SZEGED

Admis

2

Lașco

Adriana

FARMA II

MEDENYIET

Admis

3

Jula 

Florina

FARMA II

CAGLIARI

Admis

4

Grigore

Cristian

MD IV

MEDENYIET

Admis

 

 

Contestațiile se pot trimite până JOI (27 mai 2021) la ora 1600 la adresele de email folosite inițial pentru înscriere.

 

COMISIA ERASMUS

FACULTATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE