A N U N Ț concurs ocupare posturi didactice de asistent universitar pe durată determinată  scoase la concurs în anul universitar 2023/2024, sem.I

 Proba scrisă va avea loc în data de 22 ianuarie 2024  ora 930  la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, str. P-ța 1 Decembrie, nr. 10, Oradea, etajul I, sala S15