A N U N Ţ - ÎN   ATENȚIA   ABSOLVENȚILOR  CURSURI  de  LICENȚĂ

Termenul limită de înscriere a absolvenților și depunerea lucrărilor de licență pentru sesiunea septembrie 2022  (se pot înscrie doar absolvenții care sunt integraliști) este:  02.09.2022

Perioada de susținere a examenelor de finalizare a studiilor (proba 1, proba practică  și proba 2) este: 08.09.2022 - 09.09.2022

Orarul desfășurării probelor de concurs: ora și sala unde se va desfășura examenul de licență, se vor afișa în timp util pe site-ul facultății la adresa www.fmf.uoradea.ro 

 Dosarul studentului care se înscrie la examenul de licență se depune la secretariatul facultății și va conține:

  • cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul științific;
  • Lucrarea de licență -  care va avea legată ca ultimă pagină ”Declarația de autenticitate”
  • foaie de lichidare completată și vizată;
  • referatul privind lucrarea de licență;
  • tema lucrării de licență;
  • două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotografică mată)- doar formele scurte AMG, BFK, RI, ND și TD;
  • copii ale certificatului de naștere și de căsătorie+ originalul pentru certificarea conformității cu originalul;
  • copie carte de identitate valabilă sau copie pașaport valabil pentru studenții străini;
  • copie după diploma de bacalaureat+ originalul pentru certificarea conformității cu originalul;
  • chitanță de plată a taxei de examen (în cazul absolvenților care repetă examenul).

FORMULARELE de ÎNSCRIERE la LICENȚĂ sunt disponibile aici:  https://fmf.uoradea.ro/ro/studenti/finalizare-studii-de-licenta

 Dosarele incomplete nu se acceptă pentru înscrierea la examenul de LICENȚĂ

 În cazul în care apar modificări datorate unor perioade de instituire a stării de alertă, de necesitate sau de urgență, se va posta pe site-ul facultății dacă este cazul noi precizări