A N U N Ț

 

Selecția în cadrul programului Erasmus+

 personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic

-Pentru anul universitar 2020/2021-

 

  1. Conținutul dosarului:
  • Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de ambele părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar 2020/2021care se poate descărca de pe site-ul uoradea.ro-relatii internationale-burse Erasmus-mobilitati personl (de două tipuri: ”staff training și staff teaching);
  • Fișa individuală completată la toate rubricile;
  • Copie după carte identitate;
  • CV în format Europass (fără publicații);
  • Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

 

  1. Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 29.06.2021 ora 1400 la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, sala: Consiliu facultate (prezența candidaților este obligatorie)

 

III. Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 29.06.2021 ora 1000 -Secretariat MASTER, la doamna Doinița Pente.

 

  1. Acordurile încheiate între Universitatea din Oradea-Facultatea de Medicină și Farmacie și Universitățile din străinătate pot fi consultate în tabel: https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Acorduri

 

 

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.

A fost afișat calendarul pentru simulări admitere 2021 Facultatea de Medicină și Farmacie
https://fmf.uoradea.ro/ro/admitere/informatii-admitere/licenta-info/714-calendar-simulari-pentru-admitere-2021
A N U N Ț
 Cărțile cu teste grilă – admitere 2021
pentru toate programele de studii  (Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Radiologie și Imagistică, Tehnică Dentară, Nutriție și dietetică, inclusiv Medicină și Farmacie în limba maghiară) le puteți achiziționa la prețul de 50 lei de la Facultatea de Medicină și Farmacie, str. Piața 1 Decembrie, nr. 10, etaj. 1, Secretariat – Masterat, Luni – Vineri între orele 9,00 – 14,00.
Având în vedere contextul epidemiologic, în conformitate cu prevederile naționale pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 se va păstra distanțarea socială și se va purta obligatoriu masca de protecție.
Pentru mai multe detalii telefon +40 759 648 423

Subcategorii