A N U N T

Referitor la selectia studentilor care doresc să participe la mobilităti în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2021/2022

 

 

Selectia pentru studenti va avea loc în data de 2 aprilie 2021 fara prezenta candidatilor

 

Dosarele pentru selectia studentilor se vor trimite la adresele de email

până la data de 31 martie ora 1600 astfel:

 

 

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilităti, studentii vor fi selectati pentru mobilităti de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilitătilor de plasament. În acelasi timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilităti într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

 

Dosarele de candidatură ale studentilor (pentru fiecare mobilitate dorita se trimite dosar separat) vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

- CV format Europass cu poză tip pasaport;

- Scrisoare de intentie (datata si semnata) - cu mentionarea:

- specializarea de studiu a studentului

- cel putin două destinatii, în ordinea preferintelor;

- tipul de mobilitate dorit: studiu (care semestru) sau plasament (= practica de vara);

- Copie Carte de Identitate;

- Atestat competentă lingvistică (*)

(*) Este necesar în momentul plecării

 

 

Link-ul referitor la MOBILITATI ERASMUS+ este acesta:

www.uoradea.ro/Erasmus+mobilități?structure=3#inbox/_blank 

A N U N Ț

în atenția studenților facultății

 

Activitatea studenților cu secretariatul se desfășoară în continuare numai on-line.

 

Eliberarea de adeverințe, avize, documente, etc. se face prin e-mail adresat secretarei responsabile de specializare și an de studiu a studentului până la ora 1500 pentru a se înregistra în aceeași zi.

E-mailurile trimise după ora 1500 vor primi număr de înregistrare a 2-a zi, numai în zilele lucrătoare (de luni până vineri).

Pentru ridicarea fizică a documentelor (în cazurile în care acestea nu se pot rezolva on-line) se va face de la poarta facultății după discutarea în prealabil cu secretara responsabilă de programul de studii care a pregătit documentele.

Documentele pe care le depuneți la facultate pe e-mail vor fi în format pdf nu în format jpg.

 

Adresele de contact pentru secretariatul facultății le găsiți aici:

https://fmf.uoradea.ro/ro/facultate/secretariat 

 

     

ANNOUNCEMENT

in attention of the students

 

The activity of the students with the secretary office is still carried out only online.

Issuance of certificates, approvals, documents, etc. it is done by e-mail addressed to the secretary responsible for specialization and year of study of the student until 1500 to register on the same day.

Emails sent after 1500 will receive a registration number on the 2nd day, only on working days (Monday to Friday).

For the physical collection of documents (in cases where they can not be solved online) will be done at the gate of the faculty after prior discussion with the secretary responsible for the study program who prepared the documents.

The documents you submit to the faculty by e-mail will be in pdf format not in jpg format.

 

The contact addresses for the secretary can be found here:

https://fmf.uoradea.ro/ro/facultate/secretariat