Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității din Oradea în baza H.G. nr. 286/2011 și H.S. nr.23/28.10.2021 - Anexa 43,  organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă 4 posturi de LABORANT.

 

Toate informațiile legate de organizarea concursului (condiții generale, condiții specifice, calendar, tematică și bibliografie)  sunt disponibile pe site-ul universității:

https://www.uoradea.ro/Concursuri+pentru+ocuparea+posturilor+didactic-auxiliar+%C8%99i+nedidactic