A N U N T

Referitor la selectia studentilor care doresc să participe la mobilităti în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2021/2022

 

 

Selectia pentru studenti va avea loc în data de 2 aprilie 2021 fara prezenta candidatilor

 

Dosarele pentru selectia studentilor se vor trimite la adresele de email

până la data de 31 martie ora 1600 astfel:

 

 

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilităti, studentii vor fi selectati pentru mobilităti de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilitătilor de plasament. În acelasi timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilităti într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

 

Dosarele de candidatură ale studentilor (pentru fiecare mobilitate dorita se trimite dosar separat) vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

- CV format Europass cu poză tip pasaport;

- Scrisoare de intentie (datata si semnata) - cu mentionarea:

- specializarea de studiu a studentului

- cel putin două destinatii, în ordinea preferintelor;

- tipul de mobilitate dorit: studiu (care semestru) sau plasament (= practica de vara);

- Copie Carte de Identitate;

- Atestat competentă lingvistică (*)

(*) Este necesar în momentul plecării

 

 

Link-ul referitor la MOBILITATI ERASMUS+ este acesta:

www.uoradea.ro/Erasmus+mobilități?structure=3#inbox/_blank