Înscrierea  online 2021 se face accesând lik-ul: https://studinfo.uoradea.ro/admitere/

Modalități de achitare a taxelor de înscriere, înmatriculare și a taxelor de școlarizare:

 1. Plata în numerar la Universitatea din Oradea, program de lucru zilnic între orele 9-16, în perioada prevăzută în calendarul admiterii la nivel de facultate, în următoarele locații:
  • în Campus Central, la Casieria Centrală (corpul I, etajul I) sau la Biroul Taxe (corpul I, parter);
  • la punctul de încasare din incinta Facultăţii de Construcții, Cadastru și Arhitectură;
  • la punctul de încasare din incinta Facultăţii de Protecția Mediului;
  • la punctul de încasare din incinta Facultăţii de Medicina și Farmacie (doar înmatriculare și scolarizare).
 2. Plata cu card bancar, prin sistemul POS, la Universitatea din Oradea,program de lucru zilnic între orele 9-16, în perioada prevăzută în calendarul admiterii la nivel de facultate, în Campus Central, la Biroul Taxe (corpul I, parter);
  • la punctul de încasare din incinta Facultăţii de Medicină și Farmacie
 3. Plata în numerar la sucursalele Băncii Transilvania, conform programului de lucru stabilit de bancă.
  • în contul RO 61 BTRL 0050160100717205 deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru depunere în numerar
 4. Plata prin virament bancar se poate face:
  • în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
  • • în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente bancare
 5. Plata prin mandat poştal: se poate face în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - transferul se finalizează în aproximativ 5 zile lucrătoare
 6. Plata în valută prin virament bancar:doar studenții care nu aparţin Uniunii Europene CPV
  Virament bancar sau depunere de numerar în contul RO15 BTRL EURC RT00 7825 1103, SWIFT BTRLRO22, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
  Pentru modalităţile de plată prin virament bancar și mandat poștal candidatul trebuie să precizeze următoarele informaţii:
Beneficiar: Universitatea din Oradea;
Numele şi prenumele candidatului / studentului;
Codul numeric personal al candidatului / studentului;
Facultatea;
Categoria taxei (înscriere, înmatriculare sau şcolarizare);
Suma de plată.
 
Dacă suma de plată, datorată de candidat/student la confirmare, depăşeşte plafonul de 5.000 lei, operaţiunea se poate realiza doar prin virament bancar sau POS, conform prevederilor Legii nr. 70/2015.
Pe documentul de plată este obligatoriu să se înscrie datele menţionte mai sus inclusiv CUI-ul beneficiarului (Universitatea din Oradea): 4287939. Doar în aceste condiții plata va putea fi procesată!!!