A N U N Ț

în atenția studenților facultății

 

Activitatea studenților cu secretariatul se desfășoară în continuare numai on-line.

 

Eliberarea de adeverințe, avize, documente, etc. se face prin e-mail adresat secretarei responsabile de specializare și an de studiu a studentului până la ora 1500 pentru a se înregistra în aceeași zi.

E-mailurile trimise după ora 1500 vor primi număr de înregistrare a 2-a zi, numai în zilele lucrătoare (de luni până vineri).

Pentru ridicarea fizică a documentelor (în cazurile în care acestea nu se pot rezolva on-line) se va face de la poarta facultății după discutarea în prealabil cu secretara responsabilă de programul de studii care a pregătit documentele.

Documentele pe care le depuneți la facultate pe e-mail vor fi în format pdf nu în format jpg.

 

Adresele de contact pentru secretariatul facultății le găsiți aici:

https://fmf.uoradea.ro/ro/facultate/secretariat 

 

     

ANNOUNCEMENT

in attention of the students

 

The activity of the students with the secretary office is still carried out only online.

Issuance of certificates, approvals, documents, etc. it is done by e-mail addressed to the secretary responsible for specialization and year of study of the student until 1500 to register on the same day.

Emails sent after 1500 will receive a registration number on the 2nd day, only on working days (Monday to Friday).

For the physical collection of documents (in cases where they can not be solved online) will be done at the gate of the faculty after prior discussion with the secretary responsible for the study program who prepared the documents.

The documents you submit to the faculty by e-mail will be in pdf format not in jpg format.

 

The contact addresses for the secretary can be found here:

https://fmf.uoradea.ro/ro/facultate/secretariat 

A fost postat anunțul cu privire la cazarea studenților în sem.II, an universitar 2020/2021 aici:

https://fmf.uoradea.ro/ro/studenti/cazare

Subcategories