A N U N Ț
 Cărțile cu teste grilă – admitere 2021
pentru toate programele de studii  (Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Radiologie și Imagistică, Tehnică Dentară, Nutriție și dietetică, inclusiv Medicină și Farmacie în limba maghiară) le puteți achiziționa la prețul de 50 lei de la Facultatea de Medicină și Farmacie, str. Piața 1 Decembrie, nr. 10, etaj. 1, Secretariat – Masterat, Luni – Vineri între orele 9,00 – 14,00.
Având în vedere contextul epidemiologic, în conformitate cu prevederile naționale pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 se va păstra distanțarea socială și se va purta obligatoriu masca de protecție.
Pentru mai multe detalii telefon +40 759 648 423
Declarație de venituri

A N U N T

Referitor la selectia studentilor care doresc să participe la mobilităti în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2021/2022

 

 

Selectia pentru studenti va avea loc în data de 2 aprilie 2021 fara prezenta candidatilor

 

Dosarele pentru selectia studentilor se vor trimite la adresele de email

până la data de 31 martie ora 1600 astfel:

 

 

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilităti, studentii vor fi selectati pentru mobilităti de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilitătilor de plasament. În acelasi timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilităti într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

 

Dosarele de candidatură ale studentilor (pentru fiecare mobilitate dorita se trimite dosar separat) vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

- CV format Europass cu poză tip pasaport;

- Scrisoare de intentie (datata si semnata) - cu mentionarea:

- specializarea de studiu a studentului

- cel putin două destinatii, în ordinea preferintelor;

- tipul de mobilitate dorit: studiu (care semestru) sau plasament (= practica de vara);

- Copie Carte de Identitate;

- Atestat competentă lingvistică (*)

(*) Este necesar în momentul plecării

 

 

Link-ul referitor la MOBILITATI ERASMUS+ este acesta:

www.uoradea.ro/Erasmus+mobilități?structure=3#inbox/_blank 

 

Subcategories