A fost postat  anunțul privind programarea examenului de admitere sesiunea iulie 2021 pe zile, aici:
https://fmf.uoradea.ro/ro/admitere/informatii-admitere/licenta-info

A N U N Ț

 

Selecția în cadrul programului Erasmus+

 personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic

-Pentru anul universitar 2020/2021-

 

  1. Conținutul dosarului:
  • Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de ambele părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar 2020/2021care se poate descărca de pe site-ul uoradea.ro-relatii internationale-burse Erasmus-mobilitati personl (de două tipuri: ”staff training și staff teaching);
  • Fișa individuală completată la toate rubricile;
  • Copie după carte identitate;
  • CV în format Europass (fără publicații);
  • Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

 

  1. Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 29.06.2021 ora 1400 la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, sala: Consiliu facultate (prezența candidaților este obligatorie)

 

III. Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 29.06.2021 ora 1000 -Secretariat MASTER, la doamna Doinița Pente.

 

  1. Acordurile încheiate între Universitatea din Oradea-Facultatea de Medicină și Farmacie și Universitățile din străinătate pot fi consultate în tabel: https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Acorduri

 

 

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.

A fost afișat calendarul pentru simulări admitere 2021 Facultatea de Medicină și Farmacie
https://fmf.uoradea.ro/ro/admitere/informatii-admitere/licenta-info/714-calendar-simulari-pentru-admitere-2021

Subcategories