- METDOLOGIA U.O. privind mobilitatea academică a studenților
- Ordinul 4394 din 07 mai 2024_Codul drepturilor și obligațiilor studenților

- REGULAMENTUL privind implementarea programului Erasmus+

- REGULAMENTUL privind echivalarea și recunoașterea perioadelor de studii efectuate în străinătate_H.S.nr.04 din 28.03.2024_Anexa 20

- REGULAMENT FMF examinare și notare studenți
- PROCEDURA DE SISTEM privind fundamentarea, încasarea și evidența taxelor aferente procesului de învățământ

- REGULAMENT privind activitatea profesională a studenților în baza sistemului ECTS_valabil începând cu anul universitar 2023/2024

- ACTUALIZARE ART.13-FMF_REGULAMENTUL privind activitatea profesională a studenților în baza sistemului european de credite transferabile ECTS_(HS nr.44/27.04.2023_Anexa 18)

- REGULAMENT pentru organizarea programului de practică medicală în cadrul UPU-SMURD Bihor - Spitalul Clinic Județean de Urgență BIHOR

- REGULAMENTUL  organizării admiterii la studii universitare de licență la Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2023/2024 (HS nr.43/30.03.2023_Anexa 22)

- REGULAMENTUL  organizării admiterii la studii universitare de master la Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2023/2024 (HS nr.43/30.03.2023_Anexa 23)

- REGULAMENTUL de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni la studii de licență și master începând cu anul universitar 2023-2024 la Universitatea din Oradea (HS nr.43/30.03.2023_Anexa 44)

- REGULAMENTUL privind admiterea și școlarizarea cetățenilor străini începând cu anul universitar 2023-2024 la Universitatea din Oradea (HS nr.43/30.03.2023_Anexa 45)

- REGULAMENTUL privind echivalarea și recunoașterea perioadelor de studii efectuate în străinătate (HS nr.43/30.03.2023_Anexa 17)