ANUNȚ- EXAMEN DISERTAȚIE SESIUNEA IULIE 2022

FORMULARE ÎNSCRIERE DISERTAȚIE: https://fmf.uoradea.ro/ro/studenti/finalizare-studii-de-masterat

 Examenul de DISERTAȚIE se va susține la Facultatea de Medicină și Farmacie

 

  1. MANAGEMENTUL  AFECȚIUNILOR  APARATULUI  LOCOMOTORîn data de 13.07.2022
  2. MANAGEMENTUL  SERVICIILOR  DE  SĂNĂTATE în data de 14.07.2022

 

Programarea pe ore a absolvenților va fi afișată pe site-ul facultății înainte cu o zi de prezentare


A
bsolventul masterand trebuie să depună la secretariat dosarul de înscriere care va cuprinde:

- cererea de înscriere tipizată completată și semnată de absolvent și coordonator;

- referatul și tema lucrării vizate de coordonator;

- lucrarea de Disertație care va avea ca ultimă pagină  Declarația de autenticitate

- copie după cartea de identitate, copie după certificatul de naștere și copie după certificatul de căsătorie (dacă e cazul).  

Perioada de depunere a dosarelor pentru înscriere la examenul de disertație este: 27.06.2022 - 08.07.2022

 În cazul în care apar modificări datorate unor perioade de instituire a stării de alertă, de necesitate sau de urgență, se va posta pe site-ul facultății dacă este cazul noi precizări.