EDUCAȚIE NUTRIȚIONALĂ ȘI FITOTERAPIE

Anul I

Disciplina Cadrul didactic

Anul II

Disciplina Cadrul didactic


MANAGEMENTUL AFECȚIUNILOR APARATULUI LOCOMOTOR

Anul I

Disciplina Cadrul didactic

Anul II

Disciplina Cadrul didactic


MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE

Anul I

Disciplina Cadrul didactic

Anul II

Disciplina Cadrul didactic