MEDICINĂ
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
Anul V
Anul VI

MEDICINĂ LIMBA ENGLEZĂ
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
Anul V
Anul VI

MEDICINĂ DENTARĂ
Anul I
- FD I.1 Anatomie și Embriologie 1
- FD I.2 Biofizică
- FD I.3 Biochimie
- FD I.4 Fiziologie
- FD I.5 Deontologie medicală și bioetică
- FD I.6 Științele comportamentului. Psihologie medicală
- FD I.7 Biologie celulară și moleculară
- FD I.8 Limba franceză 1
- FD I.8 Limba engleză 1
- FD I.9 Terminologie medicală
- FD I.10 Educație fizică 1
- FD I.11 Anatomie și embriologie 2
- FD I.12 Biochimia cavității orale
- FD I.13 Histologie și citologie
- FD I.14 Morfologia dinților și a arcadelor dentare
- FD I.15 Informatică medicală și biostatistică
- FD I.16 Comunicare medicală. Sociologie medicală
- FD I.17 Etică și integritate academică
- FD I.18 Limba franceză 2
- FD I.18 Limba engleză 2
- FD I.19 Practică medicală de specialitate 1
- FD I.20 Coaching pentru carieră
- FD I.21 Educație fizică 2
Anul II
- FD II.1 Microbiologie (Bacterlologie.Virusologie. Parazitologie)
- FD II.2 Diagnostic orodentar și ergonomie
- FD II.3 Anatomie patologică
- FD II.4 Tehnologia protezelor dentare 1
- FD II.5 Semiologie medicală
- FD II.6 Genetică medicală
- FD II.7. Metodologia cercetării științifice
- FD II.8 Managementul fricii și anxietății la pacientul adult în cabinetul de medicină dentară
- FD II.9 Imunologie. Alergologie
- FD II.10 Fiziopatologie
- FD II.11 Tehnologia protezelor dentare 2
- FD II.12 Materiale dentare
- FD II.13 Semiologie chirurgicală
- FD II.14 Prevenție oro-dentară
- FD II.15 Igienă
- FD II.16 Practica medicală de specialitate 2
- FD II.17 Prevenție oro-dentară: particularități clinico-terapeutice pe grupe de vârstă
Anul III
- FD III.1 Medicină Internă
- FD III.2 Radiologie generală
- FD III.3 Științe comportamentale
- FD III.4 Chirurgie generală
- FD III.5 Odontoterapie 1
- FD III.6 Ocluzologie
- FD III.7 Sănătate orală și comunitară
- FD III.8 Gerodontologie
- FD III.9 Farmacologie
- FD III.10 Odontoterapie 2
- FD III.11 Protetică dentară unidentară
- FD III.12 Anestezie
- FD III.13 Radiologie în medicina dentară
- FD III.14 Fizioterapie în medicina dentară
- FD III.15 Endocrinologie
- FD III.16 Practica medicală de specialitate 3
- FD III.17 Stagiu de abilități practice 3
Anul IV
- FD IV.1 Medicină legală
- FD IV.2 Anestezie și sedare în medicina dentară
- FD IV.3 Protetică fixă - Punți 1
- FD IV.4 Endodonție 1
- FD IV.5 Boli infecțioase
- FD IV.6 Dermatologie
- FD IV.7 Medicină dentară preventivă și epidemiologie
- FD IV.8 Identificarea odontologică medico-legală
- FD IV.9 Neurologie
- FD IV.10 Psihiatrie
- FD IV.11 Chirurgie oro-maxilo-facială 1
- FD IV.12 Protetică fixă - Punți 2
- FD IV.13 Endodonție 2
- FD IV.14 Pedodonție 1
- FD IV.15 Stagiu de abilități practice 4
- FD IV.16 Practica medicală de specialitate 4
Anul V
- FD V.1 Endodonție 3
- FD V.2 Chirurgie oro-maxilo-facială 2
- FD V.3 Pedodonție 2
- FD V.4 O.R.L.
- FD V.5 Chirurgie plastică și estetică
- FD V.6 Pediatrie
- FD V.7 Management și sănătate publică în medicina dentară
- FD V.8 Nutriție și dietetică
- FD V.9 Oftalmologie
- FD V.10 Protetică dentară mobilă 1
- FD V.11 Ortodonție și Ortopedie dento-facială 1
- FD V.12 Chirurgie oro-maxilo-facială 3
- FD V.13 Parodontologie 1
- FD V.14 Organizare și legislație profesională
- FD V.15 Practica medicală de specialitate 5
Anul VI
- FD VI.1 Parodontologie 2
- FD VI.2 Ortodonție și Ortopedie dento-facială 2
- FD VI.3 Reabilitare orală
- FD VI.4 Protetica dentară mobilizabilă 1
- FD VI.5 Prim ajutor medical
- FD VI.7 Aparatură medicală generală și de medicină dentară
- FD VI.8 Terapie implanto-protetică
- FD VI.9 Patologie orală
- FD VI.10 Urgențe medico-chirurgicale în medicina dentară
- FD VI.11 Estetica în medicina dentară
- FD VI.12 Protetica dentară mobilizabilă 2

FARMACIE
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
Anul V

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV

BALNEOFIZIOKINETOTERAIE ȘI RECUPERARE
Anul I
Anul II
Anul III

NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ
Anul I
Anul II
Anul III

RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ
Anul I
Anul II
Anul III

TEHNICĂ DENTARĂ
Anul I
Anul II
Anul III