A fost afișat calendarul pentru simulări admitere 2021 Facultatea de Medicină și Farmacie
https://fmf.uoradea.ro/ro/admitere/informatii-admitere/licenta-info/714-calendar-simulari-pentru-admitere-2021