Toate programele de studii: MEDICINĂ, MEDICINĂ LIMBA ENGLEZĂ, MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE, MEDICINĂ II

CONTESTAȚIILE_MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE și MEDICINĂ II se pot depune până în data de 28.07.2022 ora 11:00 (online la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Cererea de contestație va fi însoțită de dovada achitării taxei pentru contestație de 150 RON

CONTESTAȚIILE_MEDICINĂ se pot depune până în data de 28.07.2022 ora 10:00 (online la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Cererea de contestație va fi însoțită de dovada achitării taxei pentru contestație de 150 RON

Confirmarea locului ocupat prin concursul de admitere sesiunea 26 iulie 2022 și 27 iulie 2022 se face în perioada: 28 iulie - 29 iulie 2022, la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, situat în Oradea, str. P-ța 1 Decembrie, nr.10, între orele 900 - 1600 prin depunerea următoarelor documente de către candidat:

 Dovada achitării taxei de înmatriculare 100 RON la casieria universității, casieria deschisă la facultate (parterul clădirii) sau la Banca Transilvania și obligatoriu depunerea chitanței/copiei ordinului de plată

 1. Doar pentru studenții cu taxă, plata tranșei I a taxei de școlarizare (care poate fi achitată ca mai sus) și depunerea obligatoriua chitanței/copiei ordinului de plată

- Se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de școlarizare pentru candidații care achită integral taxa anuală de școlarizare până în data de 15 octombrie 2021

 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituția unde este depus originalul documentului, însoțită de adeverința doveditoare a depunerii originalului la instituția respectivă)
 2. Certificatul de naștere în copie xerox
 3. Certificatul de căsătorie dacă este cazul în copie xerox
 4. Adeverința medicală
 5. Două fotografii tip buletin
 6. Cartea de identitate (originalul pentru conformitate) și copie xerox
 7. Chitanța/ordinul de plată cu care s-a achitat taxa de înscriere (150 Lei) sau dovada scutirii de taxă de înscriere
 8. Atestatul de recunoaștere a studiilor liceale eliberat de MEC în original pentru diplomele de bacalaureat obținute în UE
 9. Diploma de bacalaureat în original și traducerea legalizată în limba română - pentru diplomele obținute în UE
 10. Certificatul de competență lingvistică pentru limba română în original
 11. Certificatul de naștere în copie și traducerea legalizată în limba română, pentru candidații din UE
 12. Situația școlară în original cu patru semnături și programa analitică pentru candidații admiși în an superior
 13. Adeverința/recomandarea în original din partea organizației civile, culturale sau politice a rromilor legal constituită

 Toate documentele se vor depune într-un dosar plic

Candidații care NU depun DOSARELE complete, nu vor putea să-și confirme locul

În contextul epidemiologic actual și pentru evitarea aglomerării în perioada confirmărilor, candidații sunt rugați să se prezinte pentru confirmare fără însoțitori, să aibă mască de protecție și să păstreze distanța socială